Home » News » နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)၏ (၁၁)ကြိမ်မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)၏ (၁၁)ကြိမ်မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)၏ (၁၁)ကြိမ်မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား

(၁၁)ကြိမ်းမြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား

IMG_1989 (1)Back